Publisert av: Tor Olav Steine | november 8, 2009

Har vårt demokrati spilt falitt?

På en reise i Kina i våres så vi et land som satser voldsomt på moderne infrastruktur, mye med klar klimaprofil. Det bygges for eksempel for tiden en høyhastighets jernbane med maksfart på 350 km/t fra Shanghai til Beijing, Strekningen på 1300 km har 24 stasjoner og ventes ferdig om 5 år, etter 10 års byggearbeider. Politiske prosesser som tar hensyn til innbyggere som berøres er ikke fremtredende i slike prosjekter, men ting blir gjort i stort tempo.

Her hjemme forventes dobbeltsporet Oslo-Ski, en strekning på 18km, å ta 9 år og være ferdig tidligst i 2018. Det tilsvarer en fremdrift på ned imot en prosent av banen i Kina! Planprosess er så vidt er igangsatt. På Europakartet er oljelandet Norge en hvit flekk uten miljøvennlige høyhastighetstog og trafikksikre veinett som i land vi kan sammenligne oss med. Det virker håpløst å diskutere slike prosjekter overhodet med den sene fremdriften vi kan prestere her hjemme.

Vegprosjekt: E6 VinterbroFoto: AftenpostenFor å bygge noe må man ha planer, som skal være politisk behandlet, og sendes på høring. Slike prosesser er viktige i et demokrati, men de tar tid.

Man får bare planlegge større prosjekter som er med i Nasjonal Transportplan (NTP). Den går over 10-års perioder og rulleres for 4 år av gangen. Neste planperiode for 2010 – 2019 er nettopp vedtatt i Stortinget.

NTP utkastet utarbeides av Samferdselsdepartementet på basis av forslag fra de reginoale vegkontorene og jernbaneverket. Så sendes utkastet på høring hos en rekke instanser og politikere på kommune-, fylkes- og riksnivå. I denne prosessen tas det politiske hensyn, som lett kan forveksles med hva man tror vil sikre de regjerende partiers gjenvalg. Viktige velgergrupper og særhensyn kan tilgodeses med veier, bruer og tunneler.

Resultatene er gjerne at vår nasjonale infrastruktur drukner i småprosjekter som skal fungere som stemmesankere og ”hilsen hjem” for politikere på alle nivåer.

Utbyggerne av prosjekter som allerede er igangsatt må hvert år på høstparten vente i uker og måneder på resultatet av budsjettprosessen før de vet om de må flytte på maskinene sine et annet sted, eller kan fortsette der de slapp med midler fra forrige års budsjett. Den ekstra kostnaden for slike årlige klattebevilgninger kan komme opp i 30-40% av den totale prosjektkostnaden, og betales av skattebetalerne.

Derfor burde vi i stedet gjort dette:

  1. Prosjekter som berører nasjonal og regional infrastruktur skal alltid prioriteres i NTP, og planlegging gjøres ferdig opp til gjennomføringsstadiet.
  2. Vedtatte nasjonale prosjekter skal sikres midler til gjennomføring hele prosjektperioden igjennom. Det skjer ved opplåning som tilbakebetales ved øremerkede midler over fremtidige statsbudsjetter. Dette har svenskene gjort i alle år, og derfor har de da også en vei- og jernbanestandard som med glans overgår vår egen.
  3. En betydelig del av prosjektene i NTP skal være prosjektfinansiert, og unntas fra Stortingets årlige hestehandling når de først er igangsatt. Dermed kan prosjektene gjennomføres i det tempo og omfang som er best for prosjektets fremdrift og økonomi.
  4. Nasjonale prosjekter skal bare i liten grad kunne påvirkes og forsinkes i lokale politiske prosesser. Beslutningene om disse skal overlates til Stortingets politikere, som tross alt også har lokal tilhørighet. De får dermed anledning til å vise ansvar både på nasjonalt og lokalt plan.
  5. Store prosjekter kan det med fordel overlates til utenlandske entrepriser, da vi ofte har for små enheter til gjennomføring i stor skala her hjemme. Utenlandske entreprenører vil i mindre grad påvirke vår egen økonomi gjennom oppheting i gode tider.

La oss håpe at vi kan lære av erfaringer fra utlandet, men uten å ta i bruk de mest hensynsløse virkemidlene i fremskrittets navn slik som i Kina, og la dobbeltsporet Oslo-Ski bli prosjektet som viser at vi kan når vi vil!

Tor O Steine
Fylkestingsrepresentant (V) og medlem av Hovedutvalg for Samferdsel, Akershus Fylke.

Reklamer
Publisert av: Tor Olav Steine | november 8, 2009

Hello world!

Welcome to WordPress.com. This is your first post. Edit or delete it and start blogging!

Kategorier